μεθοδολογία Talent Maker

Το έργο Talent Maker προτείνει μια νέα Μεθοδολογία που συνδυάζει τη μάθηση που βασίζεται στο ταλέντο και τις προηγμένες προσεγγίσεις του Maker Education, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσωπο με πρόσωπο και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικά δημοτικά σχολεία.

Αυτός ο συνδυασμός έχει προχωρήσει περισσότερο το έργο Talents, την έμπνευσή μας, που ήδη πραγματοποιείται από το El Pla School. Επιπλέον, λόγω των άλλων συνεργαζόμενων σχολείων μας, μπορούμε να το δοκιμάσουμε σε διαφορετικά πλαίσια και κοινότητες (μετανάστες στην Ισπανία, πρόσφυγες στην Ελλάδα και μειονότητες στη Ρουμανία) και θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τη μεταβίβασή του.

Το θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί παρέχει μια αυστηρή βάση για την παιδαγωγική και διδακτική μας πρόταση, την οποία θα βρείτε αναπτυγμένη από τη θεωρία στην πράξη αργότερα σε αυτό το έγγραφο.

Θεωρητικό πλαίσιο

1.1- Οι γνώσεις μας για τον εγκέφαλο

1.2-Ιστορική μονοδιάστατη προοπτική νοημοσύνης

1.3-Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης

1.4-4 καλή πρακτική: The Talents Project στο Escola El Pla

2.1- Κονστρουκτιβισμός

2.2- Εποικοδομισμός

2.3- Δια βίου Νηπιαγωγείο και η Σπείρα Δημιουργικής Σκέψης

2.4- Υπολογιστική σκέψη και δημιουργικός υπολογισμός

2,5- ΑΤΜΟΣ

Από τη Θεωρία στην Πράξη

3.1- Σχολική οργάνωση

3.2- Χώροι μάθησης

3.3- Μαθησιακοί στόχοι

3.4- Ρόλος δασκάλου

3.5- Ρόλος μαθητή

3.6- (Ψηφιακές) Εκπαιδευτικές Κάψουλες

3.7- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων

3.8- Αξιολόγηση