Οδηγός δασκάλου

Ο Οδηγός Δασκάλου (Έξοδος 3) θα περιέχει τις βασικές ιδέες της μεθοδολογίας, μερικά παραδείγματα Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κάψουλες (Έξοδος 2), μελέτες περιπτώσεων και σχέδια μαθημάτων. Θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αν και θα περιέχει κάποιες υποδείξεις και δείκτες για οικογένειες.