Κατάλογος Ψηφιακών Καψουλών

Ο Κατάλογος Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Καψουλών είναι μια διαδικτυακή συλλογή σύντομων, πρακτικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων ταξινομημένων ανά ηλικία και θέμα. Έχουν μια ξεκάθαρη προσέγγιση δημιουργού και σχετίζονται με τα ταλέντα που προωθούν οι δάσκαλοι. Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιούνται στο σπίτι, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οικογενειών σε πολυπολιτισμικά σχολεία: γλωσσικά εμπόδια και εύκολα αποκτήσιμο υλικό.

Επιπλέον, ο κατάλογος θα είναι μια ζωντανή πηγή, όπου οι δάσκαλοι με τη βοήθεια του Οδηγού Δασκάλου θα μπορούν να ανεβάζουν τις δικές τους Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Κάψουλες Talent Maker. Έτσι, θα εξελιχθεί σε σύστημα Συμμετοχικής ανταλλαγής εμπειριών.

Ταλέντο