Guia del mestre/a

La Guia del Mestre/a (producte intel·lectual 3) inclourà les idees essencials de la Metodologia (producte intel·lectual 1), exemples de Càpsules Educatives Digitals (producte intel·lectual 2), estudis de casos i programacions d’aula Generalment, anirà adreçada als mestres, tot i que inclourà alguns consells per a les famílies