3- La metodologia Talent Maker

3.1- Organització escolar

Quan s’aplica com a projecte escolar, Talent Maker requereix una certa reorganització logística. A continuació es detallen els principals passos per implementar-lo abans i durant la Covid-19, amb un inici comú explicat a continuació.

La primera etapa perquè una escola engegui el projecte és identificar i determinar els talents del professorat que s’oferiran als alumnes. Els criteris del procés de selecció han de valorar si són factibles, adequats a l’edat i motivadors per als nens. També, si els electes representen les vuit intel·ligències múltiples. La segona fase consisteix en que els professors presenten els seus talents als alumnes amb una presentació de suport visual de classe a classe.

Abans del Covid-19

El tercer pas abans de la Covid-19 va implicar que els estudiants enumeraven els talents en el seu ordre de preferència. Aleshores, els professors organitzarien els estudiants en grups reduïts (10-13 nens) de primer cicle de primària, cicle mitjà de primària i cicle superior de primària assegurant-se que es matriculin, almenys un trimestre, en una de les seves primeres opcions. Finalment, els nens gaudiran d’un taller de talent una tarda per setmana durant el trimestre. A finals d’any, els alumnes podrien implicar tres talents de la seva llista.

Durant el Covid-19.

Per contra, el tercer pas durant la Covid-19 és dividir els estudiants en mig grups de la mateixa classe. A continuació, dediquen de tres a quatre sessions a cada talent, cosa que els permet provar tots els tallers durant el curs i, potser, descobrir una nova passió.

Després del Covid-19

Posteriorment a aquestes experiències, els professors estan debatint diferents possibilitats de combinar ambdues organitzacions, aprofitant el potencial que ofereix cadascuna. Per exemple, es pregunten si els nens de primer cicle de primària passen per tots els talents que els proporcionen els seus professors. Mentre que els alumnes de cicle mitjà i superior de primària dediquen tres (tres talents per curs acadèmic) o quatre mesos i mig (dos talents per curs acadèmic) als tallers de talent que trien.

3.2- Espais d’aprenentatge

Espais i equipaments

Es pensa que Talent Maker es porta a terme a escoles multiculturals i en cas de confinament a casa de les seves famílies. Així, les càpsules incloses en aquesta guia consideren la possibilitat d’incorporar o substituir materials per altres de disponibles. Així mateix, no es preveu que s’implantin en un espai ideal. Persegueixen adaptar-se fàcilment a la ubicació i l’equip de què disposem.

Tanmateix, les escoles de vegades preparen tallers o talents on treballen amb materials i equipaments específics amb els quals els nens no tindrien l’oportunitat de treballar d’una altra manera. En aquest cas, en l’aprenentatge a casa, poden demanar-los en préstec després de signar un contracte de compromís o realitzar la part que no els requereixi a casa i continuar-ho a l’escola. Per aquest motiu, trobareu unes càpsules dividides en dues.

Com que hi pot haver tants talents i activitats de talent com els professors s’imaginen, i el projecte té la intenció d’aplicar-se a tantes escoles com es vulgui, aquí teniu algunes recomanacions d’espais i equipaments per seguir la metodologia de Talent Maker amb precisió:

Equipament:

 • Fomentar l’ús de productes reciclats
 • Intenta cenyir-te a l’escola/electrodomèstics
 • Quan això no sigui possible, suggeriu materials fàcils de trobar i assequibles
 • Proporcioneu varietat (diferents colors, formes, textures, sabors) i una àmplia gamma de
 • opcions (alternatives)
 • Recordeu, la seguretat primer

Espai:

 • Aprofita al màxim el teu espai: fes-lo agradable, acollidor i màgic
 • Mantenir l’àrea de treball segura i ordenada
 • Assegureu-vos que els nens sàpiguen on trobar els materials durant l’activitat
 • L’equip de garantia és accessible per als alumnes durant el taller
 • Prioritzar les habitacions amb llum natural i els espais exteriors
 • Una disposició de l’espai que permet als nens interactuar entre ells: ajudar, compartir, jugar, etc.
 • Quan es pugui tacar o danyar, protegiu amb paper de diari o estovalles les superfícies en perill d’extinció

Currículum ocult

A més, un entorn d’aprenentatge ric amb les següents idees de la llar d’infants per a tota la vida com a base és essencial per al desenvolupament adequat del projecte Talent Maker a través dels tallers a l’escola i de les càpsules educatives digitals a casa.

 • Projectes, Passió, Peers i Joc: les quatre P estimulen experiències creatives d’aprenentatge perquè quan els estudiosos es comprometen amb un projecte basat en les seves passions, posen tota la seva dedicació. A més, com que la creativitat es considera un procés social, compartir, col·laborar i construir el treball dels companys amb esperit lúdic els permet experimentar, arriscar i millorar aprofitant la seva interacció.

 • Aprenentatge fent: per aconseguir un aprenentatge profund, coneixements autèntics i rellevants, els estudiants han d’interaccionar directament amb el contingut. Fer que els nens es converteixin en creadors i dissenyadors del seu propi coneixement d’una manera significativa.

 • Sostres alts i parets amples: és beneficiós oferir als alumnes moltes oportunitats. Armant els seus inicis però deixant-los espai per créixer i anar més enllà a mesura que adquireixen experiència. Simultàniament, s’espera que oferir opcions al llarg del camí que s’inclinin a la seva personalitat augmenti la seva motivació, compromís i responsabilitat interiors.

 • No pots fer-ho bé sense equivocar-te: és fonamental entendre els errors com a part del procés d’aprenentatge en creativitat i innovació. Per tant, en les metodologies d’assaig i error, proporcionar la confiança per equivocar-se als estudiants és un apoderament.

 • Divertiment difícil: una activitat que requereix esforç pot ser igual de divertida si és motivadora per a l’alumne. Seymour Papert va definir el concepte divertidíssim com una cosa agradable precisament perquè era un repte.

3.3- Objectius d’aprenentatge

Tot i la gran varietat de tallers que permet el projecte i, com a conseqüència, la llibertat del professorat per triar en quins coneixements conceptuals centrar-se; seguint correctament la metodologia de Talent Maker pretén aconseguir dos objectius d’aprenentatge:

Objectiu d’aprenentatge 1: Mobilitzar els coneixements acadèmics previs a través dels seus tallers i adquirir-ne de nous a mesura que els alumnes construeixen productes/artefactes (coneixements conceptuals i procedimentals).

Objectiu d’aprenentatge 2: donar forma a aquestes habilitats suaus: creativitat, col·laboració i pensament crític; alhora que milloren les seves habilitats digitals i aprenen a expressar-se mitjançant Tecnologies Creatives (coneixements procedimentals i actitudinals).

 • Creativitat: capacitat d’imaginar, concebre, expressar o fer quelcom que abans no hi era. (Comissió Durham, 2019).
 • Col·laboració: la col·laboració es basa en les habilitats de comunicació eficaç situant-la en un entorn interpersonal. Però la col·laboració és més que la cooperació. Es tracta d’aprendre a planificar i treballar junts, a considerar diverses perspectives i a participar en els discursos contribuint, escoltant i donant suport als altres (Laura Greenstein, 2012).
 • Pensament crític: manera de pensar sobre qualsevol tema, contingut o problema en què el pensador millora la qualitat del seu pensament fent-se càrrec hàbilment de les estructures inherents al pensament i imposant-hi estàndards intel·lectuals (Linda Elder, 2007).
 • Competència digital: la competència digital implica l’ús segur, crític i responsable de les tecnologies digitals i el compromís amb aquestes per a l’aprenentatge, el treball i la participació en la societat. Inclou alfabetització en informació i dades, comunicació i col·laboració, alfabetització mediàtica, creació de contingut digital (inclosa la programació), seguretat (incloent-hi el benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat), qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual, la resolució de problemes i el pensament crític (Recomanació del Consell sobre Competències clau per a l’aprenentatge permanent, 2018).
3.4- Rol del mestre/a

Els professors tenen un paper fonamental en Talent Maker. Són més que miralls o inspiració. Són el pont entre els nens i les seves passions actuant com a cuidadors de l’espai-temps on els nens poden treure el màxim profit d’ells mateixos.

En conseqüència, dins del projecte, els professors actuen com a guies. Són els responsables de planificar les sessions i estructurar les Càpsules. Això seria fins que els alumnes estiguin preparats per dissenyar el seu propi. A més, proporcionen una varietat de materials i eines alhora que garanteixen l’ordre i la seguretat durant l’actuació del taller.

No obstant això, l’entorn d’aprenentatge no és només sobre l’equip. També té a veure amb l’ambient durant el desenvolupament de l’activitat. Els estudiants han de passar una diversió dura, no tenir por d’equivocar-se, sentir-se implicats activament en el seu aprenentatge, col·laborar amb els seus companys, etc. Per tant, és tasca del professor construir aquestes idees subjacents prèviament detallades.

De fet, els professors han d’identificar els conceptes i les habilitats mobilitzades en els tallers. I les seves connexions amb el seu currículum també. A continuació, establiu objectius realistes per als estudiants. Al llarg de les sessions, és rellevant que els professors formulin bones preguntes per tal de perseguir la meravella, la reflexió i la comprensió dels alumnes. També haurien de donar comentaris quan se’ls demani o sigui necessari per assolir els objectius.

No obstant això, és innegable el paper dels professors com a models de comportament i rendiment. Als tallers de Talent Maker, de vegades desperten admiració convertint-se en algú a qui admirar pels nens. En aquest paper, desencadenen i inspiren la imaginació dels nens. En primer lloc, els professors els van donar fe, reconeixent el seu potencial i la persona en què es poden convertir.

3.5- Rol de l’alumnat

D’altra banda, els alumnes interpreten el protagonista del projecte. La metodologia combinada nodreix les seves intel·ligències múltiples i els proporciona un enfocament pràctic en el seu aprenentatge alhora que mobilitzen competències transversals.

A més, a Talent maker, els alumnes imaginen, fan hipòtesis, s’inspiren, juguen, exploren, comparteixen, intercanvien ajuda i feedback i reflexionen, per començar de nou a imaginar.

Els grups reduïts promouen una relació més estreta amb el professor i una estreta col·laboració entre companys.

En el seu paper actiu, tenen opcions i, prenent les seves pròpies decisions, augmenten la seva motivació interior i l’autodisciplina. Perquè com va dir Howard Gardner,

“S’aprèn al màxim quan tens alguna cosa que t’importa i pots tenir plaer en participar”.

3.6- Càpsules Educatives (Digitals).

No només les càpsules educatives digitals pretenen permetre el trasllat dels tallers de Talent Maker de l’escola a casa en situació de confinament. Però també, ser suport visual durant les implementacions escolars. En conseqüència, divideixen les activitats en instruccions senzilles pas a pas, acompanyades d’una imatge per superar la barrera lingüística, i requereixen materials assequibles i assequibles ateses les necessitats de les famílies multiculturals. A més, la majoria de les càpsules tenen codis QR amb enllaços a vídeos il·lustratius de l’activitat, continguts relacionats que poden requerir els alumnes per seguir el taller o informació addicional.

A més, sempre segueixen l’estructura de l’espiral del pensament creatiu: imaginar, crear, jugar, compartir i reflexionar. At the same time, promote an activity development that captures the project Methodology. Malgrat aquesta maquetació estable, que té dues finalitats: potenciar la confiança dels acadèmics i la fidelitat dels professors al projecte, la plantilla Càpsules Educatives Digitals llicència a la creativitat ja que accepten múltiples respostes i resultats.

3.7- Desenvolupament de l’activitat

Segons la seva metodologia i els seus fonaments teòrics, Talent Maker proposa el desenvolupament d’activitats següents:

Imagina’t

1. Per començar, recorda als nens els aspectes realitzats i après a les sessions anteriors o fes-los recordar un esdeveniment o experiència vinculada al contingut del teu taller.

2.A continuació, convida-los a fer hipòtesis sobre el projecte que estan a punt de començar a partir dels materials i de l’espai on es troben.

3.Un cop hagin compartit les seves idees, només si cal, mostreu exemples dels possibles resultats de l’activitat per despertar les idees dels alumnes.

Crear (imaginar, crear, jugar, compartir i reflexionar)

4. A continuació, deixeu que els estudiants comencin la fase pràctica on puguin comptar amb l’orientació basada en preguntes del professor i el suport visual de Càpsules Educatives. Animeu-los a jugar per tal d’experimentar l’aprenentatge natural de l’espiral de pensament creatiu, així com ajudar-vos mútuament durant el procés d’elaboració.

5. Quan estigui llest, i si el professor ho considera adequat, proposar als nens que anotin els seus passos (escriure, dibuixar, fer fotos, etc.), que elaborin el seu itinerari demostrant una altra manera d’aconseguir el mateix, un resultat semblant o alternatiu; o tots dos en un full de càpsules educatives en blanc.

Juga i Comparteix

6. Oferir temps als alumnes per gaudir de la seva creació: tastar-la, portar-la, representar-la, jugar-hi, etc. A més de mostrar-lo o compartir-lo amb els altres mentre se senten orgullosos del seu treball.

Reflexionar

7. Finalment, és fonamental acabar l’activitat amb una reflexió del procés: identificant i posant nom a les seves dificultats, les parts que els han agradat, après, sorprès o desenvolupant més els conceptes o idees viscuts, entre d’altres.

3.8- Avaluació

En iniciar i durant els tallers de Talent Maker, els professors exploren els coneixements previs dels alumnes i, de vegades, els evidencien en una collita de coneixements. Això ajuda a crear connexions amb conceptes o models que els nens ja estan familiaritzats i a revelar coses que potser encara no saben i potser necessiten per crear els seus productes. A més, els professors i els companys ofereixen comentaris en temps real.

Al final de la sessió, les actituds dels alumnes relacionades amb l’objectiu d’aprenentatge 2 (creativitat, col·laboració, pensament crític i habilitats digitals) es registren en una nota d’autoavaluació i al final de cada trimestre en graelles de coavaluació.

A més, el professorat obté informació relacionada amb altres matèries escolars (Objectiu d’aprenentatge 1) a partir de les seves observacions escrites en un diari. Per tant, l’avaluació dels coneixements acadèmics i les habilitats adquirides és flexible a l’enfocament de l’activitat del professor i s’avalua d’acord amb el currículum i el programa escolar de cada país.

A més, la recopilació de les càpsules digitals educatives realitzades pels nens en els Portfolios individuals de l’estudiant serveix com a prova del seu progrés (avaluació de l’aprenentatge) i dóna suport a la coavaluació de les habilitats interdisciplinàries i com a guia per a l’entrevista de progrés final i contracte de treball (avaluació per l’aprenentatge).

D’altra banda, al final de la implementació del projecte, els professors reflexionen sobre els seus tallers de talent i experiències de càpsules digitals educatives mitjançant una llista de verificació del pla d’èxit. Després, comenta amb els companys del mateix cicle (primer, mitjà o superior) la manera de rendir millor: actualitzar, millorar, superar dificultats, adaptar-se a les necessitats dels infants, etc.

Per obtenir més informació sobre aquests recursos d’avaluació, descarregueu la nostra Guia del professor de Talent Maker i aneu al capítol 7-Avaluació i comentaris.